Saturday

Radhe Krishna

രാധേ കൃഷ്ണാ

രാധേ കൃഷ്ണാ രാധേ കൃഷ്ണാ രാധേ കൃഷ്ണാ ഹരേ രാം
കൃഷ്ണാ രാധേ കൃഷ്ണാ രാധേ കൃഷ്ണാ രാധേ ഹരേ രാം
രാധേ കൃഷ്ണാ രാധേ കൃഷ്ണാ രാധേ കൃഷ്ണാ ഹരേ രാം
കൃഷ്ണാ രാധേ കൃഷ്ണാ രാധേ കൃഷ്ണാ രാധേ ഹരേ രാം

വപുസ്സാലും വചസ്സാലും മനസ്സാലും കൃഷ്ണാമയൻ
സ്നേഹത്താലും സ്വപ്നത്താലും സ്വർഗ്ഗത്താലും കൃഷ്ണാമയം
ഹരേ കൃഷ്ണാ ശ്രീകൃഷ്ണാ ഗോപാലാ നീയെന്റെയുള്ളിൽ
ഹരേ രാമാ ശ്രീരാമാ ഗോവിന്ദാ നീയെന്റെയുള്ളിൽ

ആനന്ദത്തോടെ ചൊല്ലും ശ്രീകൃഷ്ണനാമങ്ങൾ
ആമോദത്തോടെ ചൊല്ലും ശ്രീഹരിനാമങ്ങൾ
ആനന്ദത്തോടെ ചൊല്ലും ശ്രീകൃഷ്ണനാമങ്ങൾ
ആമോദത്തോടെ ചൊല്ലും ശ്രീഹരിനാമങ്ങൾ

വപുസ്സാലും വചസ്സാലും മനസ്സാലും കൃഷ്ണാമയൻ
സ്നേഹത്താലും സ്വപ്നത്താലും സ്വർഗ്ഗത്താലും കൃഷ്ണാമയം

ഗുരുവായൂരമ്പലം വാണിടും കണ്ണാ
കാരുണ്യവാരിധേ മാധവാ
ആനന്ദത്തോടെ ചൊല്ലും ശ്രീകൃഷ്ണനാമങ്ങൾ
ആമോദത്തോടെ ചൊല്ലും ശ്രീഹരിനാമങ്ങൾ
ഗീതോപദേശങ്ങൾ നൽകീടും ദേവാ 
പാർത്ഥസാരഥി ഗോപാലാ
ആനന്ദത്തോടെ ചൊല്ലും ശ്രീകൃഷ്ണനാമങ്ങൾ
ആമോദത്തോടെ ചൊല്ലും ശ്രീഹരിനാമങ്ങൾ

ആനന്ദത്തോടെ ചൊല്ലും ശ്രീകൃഷ്ണനാമങ്ങൾ
ആമോദത്തോടെ ചൊല്ലും ശ്രീഹരിനാമങ്ങൾ
വപുസ്സാലും വചസ്സാലും മനസ്സാലും കൃഷ്ണാമയം
സ്നേഹത്താലും സ്വപ്നത്താലും സ്വർഗ്ഗത്താലും കൃഷ്ണാമയം

ദ്വാരകാപുരി വാഴും നന്ദനന്ദനാ
അമ്പലപ്പുഴയിലെ ശ്രീകൃഷ്ണാ
ആനന്ദത്തോടെ ചൊല്ലും ശ്രീകൃഷ്ണനാമങ്ങൾ
ആമോദത്തോടെ ചൊല്ലും ശ്രീഹരിനാമങ്ങൾ
പൂന്താനം കവിതയിൽ നിറഞ്ഞാടും കണ്ണാ
ഭക്തമീരതൻ ഗോവിന്ദാ
ആനന്ദത്തോടെ ചൊല്ലും ശ്രീകൃഷ്ണനാമങ്ങൾ
ആമോദത്തോടെ ചൊല്ലും ശ്രീഹരിനാമങ്ങൾ

ആനന്ദത്തോടെ ചൊല്ലും ശ്രീകൃഷ്ണനാമങ്ങൾ
ആമോദത്തോടെ ചൊല്ലും ശ്രീഹരിനാമങ്ങൾ
വപുസ്സാലും വചസ്സാലും മനസ്സാലും കൃഷ്ണാമയൻ
സ്നേഹത്താലും സ്വപ്നത്താലും സ്വർഗ്ഗത്താലും കൃഷ്ണാമയം

2 comments:

 1. Nice song.Music compose also good. please keep this talent.Concentrate on music composing and lyrics.
  Really this song feel nice. Thanks

  - Sreeni vas
  mob- 08553713905

  ReplyDelete
 2. Visit.www.gangothryholidayhome.com

  ReplyDelete