Saturday

Ma Ma Ma Ma Ma Ma Mayavi

മ മ മ മ മ മ മായാവി


ഒലേ ഒലേ ഒലേ ഒലല്ലേ
ഒയേ ഒയേ ഒയേ ഒയയ്യേ
ഒലേ ഒലേ ഒലേ ഒലല്ലേ
ഒയേ ഒയേ ഒയേ ഒയയ്യേ

മ മ മ മ മ മ മായാവി
ഡ ഡ ഡ ഡ ഡ ഡ ഡാകിനി
ല ല ല ല ല ല ലവ് ആയടാ
ബ ബ ബ ബ ബ ബ ബോറായെടി
മ മ മ മ മ മ മജ്നുവോ
ല ല ല ല ല ല ലൈലയോ
കി കി കി കി കി കി കിസ് താടാ
മി മി മി മി മി മി മിസ്സായെടി

സൺഡേ മാത്രം വർക്കിംഗ് ഡേ
ഹേയ് ഹേയ്
മറ്റ് ദിവസങ്ങൾ ഹോളിഡേ
ഹേയ് ഹേയ്

സൺഡേ മാത്രം വർക്കിംഗ് ഡേ
ഹേയ് ഹേയ്
മറ്റ് ദിവസങ്ങൾ ഹോളിഡേ
ഹേയ് ഹേയ്

വെ വെ വെ വെ വെ വെ വെണ്ടയ്ക്ക
കെ കെ കെ കെ കെ കെ കയ്പ്പക്ക
ക ക ക ക ക ക കളിച്ചീടാം
നൊ നൊ നൊ നൊ നൊ നൊ നടക്കില്ല

തെ തെ തെ തെ തെ തെ തേനല്ലേ
മു മു മു മു മു മു മുളകാണെടാ
പ പ പ പ പ പ പറന്നീടാം
വി വി വി വി വി വി വീഴുമെടാ

ഇടിച്ചു പുഴുങ്ങി നിന്നെ ഡിന്നറാക്കുമെടാ
ഹേയ്
അടിച്ചു പൊടിച്ചു നിന്നെ കുഴമ്പാക്കുമെടി
ഹേയ്
ഇടിച്ചു പുഴുങ്ങി നിന്നെ ഡിന്നറാക്കുമെടാ
ഹേയ്
അടിച്ചു പൊടിച്ചു നിന്നെ കുഴമ്പാക്കുമെടി
ഹേയ്

ഒലേ ഒലേ ഒലേ ഒലല്ലേ
ഒയേ ഒയേ ഒയേ ഒയയ്യേ
ഒലേ ഒലേ ഒലേ ഒലല്ലേ
ഒയേ ഒയേ ഒയേ ഒയയ്യേ

മ മ മ മ മ മ മായാവി
ഡ ഡ ഡ ഡ ഡ ഡ ഡാകിനി
ല ല ല ല ല ല ലവ് ആയടാ
ബ ബ ബ ബ ബ ബ ബോറായെടി

പ പ പ പ പ പ പാരീസിലോ
ടു ടു ടു ടു ടു ടു ഉഗാണ്ടയിലോ
ല ല ല ല ല ല ലണ്ടനിലോ
വ വ വ വ വ വ വട്ടായോടി

പൊ പൊ പൊ പൊ പൊ പൊ പൊന്നല്ലേ
മു മു മു മു മു മു മുക്കാണെടി
ക ക ക ക ക ക കാമുകി
ക ക ക ക ക ക കാ മുക്കി

ചവച്ച് വറുത്തു നിന്നെ പൊടിയാക്കുമെടാ
ഹേയ്
കശക്കി നുറുക്കി നിന്നെ ഫ്രൈയാക്കുമെടി
ഹേയ്
ചവച്ച് വറുത്തു നിന്നെ പൊടിയാക്കുമെടാ
ഹേയ്
കശക്കി നുറുക്കി നിന്നെ ഫ്രൈയാക്കുമെടി
ഹേയ്

മമമമമമ മായാവി
ഡ ഡ ഡ ഡ ഡ ഡ ഡാകിനി
ല ല ല ല ല ല ലവ് ആയടാ
ബ ബ ബ ബ ബ ബ ബോറായെടി
മ മ മ മ മ മ മജ്നുവോ
ല ല ല ല ല ല ലൈലയോ
കി കി കി കി കി കി കിസ് താടാ
മി മി മി മി മി മി മിസ്സായെടി

സൺഡേ മാത്രം വർക്കിംഗ് ഡേ
ഹേയ് ഹേയ്
മറ്റ് ദിവസങ്ങൾ ഹോളിഡേ
ഹേയ് ഹേയ്
സൺഡേ മാത്രം വർക്കിംഗ് ഡേ
ഹേയ് ഹേയ്
മറ്റ് ദിവസങ്ങൾ ഹോളിഡേ
ഹേയ് ഹേയ്

ഒലേ ഒലേ ഒലേ ഒലല്ലേ
ഒയേ ഒയേ ഒയേ ഒയയ്യേ
ഒലേ ഒലേ ഒലേ ഒലല്ലേ
ഒയേ ഒയേ ഒയേ ഒയയ്യേ
ഒലേ ഒലേ ഒലേ ഒലല്ലേ
ഒയേ ഒയേ ഒയേ ഒയയ്യേ
ഒലേ ഒലേ ഒലേ ഒലല്ലേ
ഒയേ ഒയേ ഒയേ ഒയയ്യേ

9 comments:

 1. ഒലേ ഒലേ ഒലേ ഒലല്ലേ
  ഒയേ ഒയേ ഒയേ ഒയയ്യേ
  ഒലേ ഒലേ ഒലേ ഒലല്ലേ
  ഒയേ ഒയേ ഒയേ ഒയയ്യേ

  മ മ മ മ മ മ മായാവി
  ഡ ഡ ഡ ഡ ഡ ഡ ഡാകിനി
  ല ല ല ല ല ല ലവ് ആയടാ
  ബ ബ ബ ബ ബ ബ ബോറായെടി
  മ മ മ മ മ മ മജ്നുവോ
  ല ല ല ല ല ല ലൈലയോ
  കി കി കി കി കി കി കിസ് താടാ
  മി മി മി മി മി മി മിസ്സായെടി
  ഒലേ ഒലേ ഒലേ ഒലല്ലേ
  ഒയേ ഒയേ ഒയേ ഒയയ്യേ
  ഒലേ ഒലേ ഒലേ ഒലല്ലേ
  ഒയേ ഒയേ ഒയേ ഒയയ്യേ
  ഒലേ ഒലേ ഒലേ ഒലല്ലേ
  ഒയേ ഒയേ ഒയേ ഒയയ്യേ
  ഒലേ ഒലേ ഒലേ ഒലല്ലേ
  ഒയേ ഒയേ ഒയേ ഒയയ്യേ

  panditha ithokke enthanu.....
  ee varikal ell?ഒലേ ഒലേ ഒലേ ഒലല്ലേ
  ഒയേ ഒയേ ഒയേ ഒയയ്യേ
  ഒലേ ഒലേ ഒലേ ഒലല്ലേ
  ഒയേ ഒയേ ഒയേ ഒയയ്യേ
  ഒലേ ഒലേ ഒലേ ഒലല്ലേ
  ഒയേ ഒയേ ഒയേ ഒയയ്യേ
  ഒലേ ഒലേ ഒലേ ഒലല്ലേ
  ഒയേ ഒയേ ഒയേ ഒയയ്യേ
  hahahaha goood
  ithokke nangl kku kelkkanelle?

  ReplyDelete
 2. da chete! naari!...ith enthonnada???? avate oru lyrics .....hm vegam India vit pokko allel nattukaru kalu thalliyodikkum.....nayite monte mone

  ReplyDelete
 3. ഡാ പല്ലുന്തി തയോളി പൂരീമോനെ സന്തോഷ്‌ പാണ്ടി നീ കിംഗ്‌ ഫിഷേരിന്റെ പരസ്യവും അടിച്ചു മാറ്റി അല്ലെ ഉലാല ലാലാ ലാലാ ലെയോ ഉലാല ലാലാ ലെയോ ഉലാല ലെലെയോ ഉലാല ലാലാ ലാലാ ലെയോ

  ReplyDelete
 4. MA MA MA MA MAIRE...............

  ReplyDelete
 5. Nee orukaalathum nannavilada thendi..patti.. Oru karyam ne ninoduthanne chothikanam- "njan enthokeya e kattikuttune ennu..."

  ReplyDelete
 6. സു സു സു സു സു സു സു സു സു സൂപ്പര്‍താരം
  സ സ സ സ സ സ സ സ സ സന്തോഷ്‌ പണ്ഡിറ്റ്

  ReplyDelete
 7. Santoshe keralam ippo kallanmareum pokattadikareum tallikolluna samayama andaneum adakodaneum kollan orumadium undavilla ..... purateku irangallee.... pallupolum baki vekkilla arum....

  ReplyDelete
 8. ma ma ma ma ma ma mamairaa...
  pu pu pu pu pu pu pupooraa...

  ReplyDelete